Litteratur6000 - Litteraturoplevelser i Kolding

Sådan melder du dig ind i Litteratur6000

1. Kontakt formand Kirsten Lorenzen på mail: litt6000@gmail.com eller telefon: 30536980 / 75507005
og oplys dit navn, din adresse, dit telefonnummer og din mail-adresse.

2. Indbetal kontingentet på vores konto i Sydbank:

Regnr: 7040
Kontonr: 332709

Husk at skrive dit navn på!

Taksterne for medlemskab er:

Almindeligt medlemskab: 150 kr. årligt
Pensionist/ studerende: 100 kr. årligt
Familiemedlemskab: 250 kr. årligt
Virksomhedsmedlemskab: 300 kr. årligt

Når kontingentet er indbetalt, vil du modtage dit medlemskort - enten pr. post eller til næste arrangement.


Sådan betaler du kontingent

Kontingent for det følgende år opkræves hvert år i december, når der indkaldes til generalforsamling. Kontingentet indbetales på vores konto i Sydbank. Se kontonummer og takster ovenfor.

Husk at skrive dit navn på!

Obs! Er kontingentet indbetalt senest 5 dage før generalforsamlingen, vil man enten få udleveret sit medlemskort til generalforsamlingen eller få det tilsendt. Betales kontingent senere, kan medlemskortet afhentes ved et kommende arrangement.